Vi är kreatörsduon Skvader Media, bestående av fotograferna Johanna Herbst & Rickard Olausson. Skvader Media utgår från Göteborg där vi har vår studio och bedriver den mesta av vår verksamhet inom stillbild, film och retusch. Nedan finns länkar till våra personliga webbplatser ifall ni önskar se med av våra personliga projekt:

Johanna - www.faugel.se

Rickard - www.rickardolausson.com


Foto: Wikimedia

Vårt varumärke är en Skvader, en blandning mellan en hare och en tjäder. Historien om skvadern har sitt ursprung i en jakthistoria som flottningsinspektör Håkan Dahlmark berättat för sina dryckesbröder 1874. Herr Dahlmark sa sig ha skjutit en skvader i de Medelpadska skogarna och beskrev djuret som en bevingad hare. Han kunde dock inte visa upp den fysiska skvadern, men förärades senare med en målning föreställande nämnda skvader. Strax innan hans frånfälle donerade herr Dahlmark tavlan till Medelpads
Fornminnesförening och tavlan låg sedan till grund för en uppstoppad version av fantasidjuret.

Vi gillar skvadern och tycker att den är en bra symbol för vårt företag. Liksom herr Dahlberg gillar vi goda historier och tycker att skvadern symboliserar vår kreativitet och vilja att skapa något nytt av två väsensskilda ting.


Kundlista_Logotyper_04.jpg