Kort promovideo för för sociala medier för gym/MTB-märket GHOGH - Go Hard Or Go Home.

Film, klipp samt logoanimation av Skvader Media 2019.

www.ghogh.se