Under våren/sommaren 2019 fick vi förtroendet att ta fram nytt foto/video-material till det Göteborgsbaserade gymet Omnia för deras hemsida i samarbete med Succé Kommunikation.

Vi tog dels övergripande bilder samt nya porträttbilder på alla medarbetare. Vi hjälpte även till med att ta fram en presentationsvideo samt en webloop för hemsidan.

Foto, Film & Retusch - Skvader Media
Koncept - Succé Kommunikation & Omnia Gym

www.omniagym.se
www.succe.com